HomeOffice TV

On-line televÍzIA RÝCHLO sA MENIACEHO svEta

pomôžte nám vybrať tému pre ďalšie vysielanie

Archív vysielaní

2. 4. 2020
Vráťa Hlásek a Bob Kartous
Rodina a výchova

2. 4. 2020
Josef Šlerka a Petr Koubský
Je to zložitejšie...
(média a kritické myslenie)

27. 3. 2020
Dita Přikrylová a Tomáš Hruda
Ako sa adaptovať na zmenu z pohľadu učenia

24. 3. 2020
Petr Mára a Filip Dřímalka
Práca na diaľku

19. 3. 2020
Radvan Bahbouh
Ako si zachovať kľudnú myseľ

Do príprav projektu sa zapojili: