On-line televize rychle se měnícího světa

Pomozte nám vybrat téma pro další vysílání 

UPLYNULÁ VYSÍLÁNÍ

19. 3. 2020
Radvan Bahbouh
Jak si zachovat klidnou mysl

Do příprav projektu se zapojili: